Bytové domy Jurská, Bratislava

Autori: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Marek Fillo

Realizácia: 2013-2016

Lokalita: Bratislava Nové Mesto