Český štatistický úrad, Praha

autori: casua

realizácia: 2001-2003

lokalita: Praha