Štúdia rodinný dom Stupava

Autor: Ing. arch. Pavol Citovický,

Realizácia: 2016

Lokalita: Stupava