bytový dom majerníkova, bratislava

autori: atlas, ing.arch. pavol citovický

realizácia: 2004 -2005

lokalita: bratislava, dlhé diely