Bytový dom Tammi 1 etapa, Bratislava Dúbravka

Autori: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Marek Fillo

Realizácia: 2017-2018

Lokalita: Bratislava Dúbravka