štúdia interiéru bytu 1

autori: Ing.arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Lenka Guláčová