zdravotno – relaxačné centrum 2

Autori: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Marek Fillo

Spolupráca: Ing.arch. Lenka Guláčová

Lokalita: Dunajská Lužná